׳אחרי מות׳ – נוויל מרינר (15.2.1924-2.10.2016)

על ביקורו ההיסטורי של המנצח האנגלי הנודע נוויל מרינר בתזמורת בשנת 1979

קרא מאמר ←